Moje cijene!

 

Moj cjenik je relativno jednostavan. Standardna cijena jedne normalne ilustracije jest između 300 i 500 Kn, s tim da ako se radi o pojedinačnom radu, onda ću računati višu cijenu (500 Kn). Ako se radi o narudžbi jednog cijelog kompleta ilustracija, tada ću spuštati cijenu prema nižoj (300 Kn) ovisno o broju traženih ilustracija.

Ako se radi o ilustraciji koja je kompleksnija od jedne standardne (kakvu, primjerice, možete vidjeti s lijeva,) koja zahtjeva mnogo više detalja i time mnogo više sati rada, tada cijena iznimno može narasti i do 1000 Kn.

1000 Kn je i cijena ilustracije s popratnim prijelomom ili drugim potrebnim grafičkim dizajnom, kao, na primjer, kod korica knjiga ili časopisa.

Ako Vam ovaj cjenik nije pružio dovoljno informacija, slobodno me bez oklijevanja kontaktirajte ovdje.

Dizajn stranice / Web design: Aleksandar Kostjuk